Fitfacts
20 minuten

Er wordt tegenwoordig beweert dat we meer groente en fruit moeten eten, omdat er minder mineralen in onze groente en fruit zitten. Er wordt veel geroepen, maar wat is er nog van waar. Laten we het eens lekker onder de loep nemen en kijken wat hier van waar is.

Zitten er wel minder mineralen in onze groente en fruit?

Wij denken dat dit door de grond komt. We hebben verschillende soorten grond. De Brabantse zandgrond die mineraalarm is en Nederlandse rivieren kleigrond en Limburgse Lössgrond die mineraalrijker zijn. De mineralen ijzer, calcium en zink gebruiken planten tijdens hun groei. Voedselgewassen gebruiken de bodemmineralen om te groeien en zich te beschermen tegen stress. De gewassen produceren een soort gif wat zich beschermt tegen planteneters. De mineraalarme gebieden is meer mest nodig dan in de mineraalrijke gebieden. Kalium en fosfor zit voornamelijk in kunstmest. Voor de productie van kunstmest zou er veel energie nodig zijn, wat weer slecht is voor het milieu.

Conclusies

  • Claim: Er zijn verschillende soorten grond die niet allemaal evenveel mineralen bevatten.
  • Claim: De gewassen groeien te snel dus te weinig tijd om de mineralen op te nemen. (?)
  • Onderzoek laat zien dat de voedingswaarden niet achteruit is gegaan.

Gewassen?

De gewassen zouden maar de helft van de stikstof uit de kunstmest kunnen opnemen. Ze denken dat door het eenzijdig gebruik van stikstof, kalium en fosfor. Helaas is dat niet aangetoond tijdens bemestingsproeven. Een ander vermoeden is dat de gewassen twee keer zo snel groeien dus minder vitamines en mineralen zouden bevatten. Het aantal studies die dit hebben onderzocht is nog beperkt. Een andere claim: door veel bestrijdingsmiddelen zouden de voedingswaarden achteruit zijn gegaan, omdat ze zelf geen afweersysteem hoeven te bouwen. De hedendaagse biologische voedsel tilt lijkt sterk op de voedsel tilt van vroeger. Is dat een goede reden om te roepen dat de voedingswaarden in de gewassen minder is geworden?

Actueel onderzoek

Onderzoekinstituut Alterra van de Wageningen Universiteit heeft een onderzoek gedaan. Hierbij werd gekeken naar de achteruitgang van de voedingswaarden in gewassen. Daarbij werd gekeken naar de bodem, het klimaat en de rassenveredeling. Het instituut heeft geen daling in de voedingswaarden geconstateerd. Er zullen genoeg mensen op het internet ronddwalen die het niet met mij eens zijn. Als je met goed bewijs komt durf ik de discussie best met je aan te gaan. Knoop goed in je oren: net zoals iedereen gaat de wetenschap ook vooruit.

Wat is jouw doel aankomend jaar?

Bronnen

http://edepot.wur.nl/32031